School Willemstraat

Bron: Boek Karel Vermeeren, Eindhoven”verleden tijd”