C&A mag niet uitbreiden

C&A mag niet uitbreiden op 18 Septemberplein

Bron: Eindhovens Dagblad 08-01-2002

EINDHOVEN – C&A mag zijn pand in Eindhoven niet uitbreiden tot op het 18 Septemberplein. Dat blijkt uit een voorstel van B en W voor de randvoorwaarden voor de herinrichting van het plein.


In het stuk staat verder dat de weekmarkt definitief van het plein zal verdwijnen. De gemeente heeft voor de markt nog geen nieuwe plek in gedachten. B en W hebben ook een knoop doorgehakt met het oog op de busbaan voor het HOV: die zal niet over het 18 Septemberplein lopen. De herinrichting van het plein gaat volgens een voorlopige raming 7,7 miljoen euro kosten. De gemeente heeft maar 3,4 miljoen gereserveerd en hoopt het resterende bedrag via subsidies te kunnen financieren. Met name voor de ondergrondse kelder voor tweeduizend fietsen (kosten: 4,3 miljoen euro) verwacht de gemeente subsidie te kunnen binnenhalen. De herinrichting van het plein tussen Bijenkorf/Piazza en de Demer is al jaren een heet hangijzer. Eerdere voorstellen van B en W strandden op politieke onenigheid of hevige kritiek van ondernemers op en rond het plein. Het huidige plan stuit op weerstand van dagwinkeliers en van C&A. De gemeente is nog met dagwinkeliers in gesprek over een vertrekregeling. C&A toont zich teleurgesteld, omdat in het verleden de gewenste uitbreiding van de winkel wel haalbaar leek. ‘Jarenlang zijn we daarover met de gemeente in gesprek en in één keer wordt dat aan de kant geschoven’, stellen woordvoerders van C&A en onroerend-goedeigenaar Redevco. C&A mag alleen de entree verplaatsen. Het bedrijf zegt extra meters nodig te hebben om een betere inrichting mogelijk te maken. ‘De winkel zou het paradepaardje van C&A in de regio Eindhoven moeten worden. Maar als dit het definitieve gemeentelijk standpunt is, steken we onze energie in andere steden.’ B en W willen het huidige C&A-pand handhaven, omdat de gevel op het 18 Septemberplein een toonbeeld is van de wederopbouwarchitectuur. Op het plein zal het in de toekomst de enige onaangetaste gevel zijn, omdat van het voormalige Lodewijkspand (nu onder meer in gebruik bij McDonald’s) alleen de hoekgevel aan de Demerzijde overeind blijft. Dat pand wordt verder gesloopt om een doorgang te maken naar het winkelcomplex rond de Admirant. Het steekt C&A dat de gemeente wel meewerkt aan de plannen voor de Admirant en het nieuwe Piazza Center, dat wel enkele meters mag uitbouwen tot op het plein. ‘We zijn straks het enige pand in de omgeving dat geen facelift krijgt.’ Uit het voorstel over het 18 Septemberplein blijkt dat de gemeente op termijn ook het Stationsplein wil opknappen en op de plek van het huidige PTT-pand een gebouw met een vergelijkbare omvang als de Lichttoren wil toestaan. Concrete plannen zijn er volgens een gemeentewoordvoerster niet. Ze stelt dat de gemeente nog niet bezig is met de mogelijke aankoop van het PTT-gebouw. Het voorstel over het 18 Septemberplein wordt morgenmiddag behandeld in de raadscommissie voor Stadsontwikkeling. Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgt Piazza-architect M. Fuksas de opdracht een ontwerp voor het plein te maken.Het auteursrecht van dit artikel berust bij Wegener NV

opheldering Admirant

Bron: Eindhovens Dagblad 07-02-2002

Ontwikkelaar wil opheldering over Admirant

EINDHOVEN – De ontwikkelingscombinatie Heijmans/IBC en NIB Capital heeft opheldering gevraagd bij de gemeente Eindhoven over de gewijzigde koers rond de doorsteek van de Admirant naar het 18 Septemberplein. Het nieuwe besluit heeft namelijk ‘behoorlijke gevolgen’ voor de al gemaakte plannen voor het betreffende pand van McDonald’s aan de Demer.
De gemeenteraad heeft deze week besloten dat er een passage door het pand van McDonald’s mag komen, maar wel met de voorwaarde dat het gebouw grotendeels intact blijft. Het college heeft echter ruim een jaar geleden toestemming gegeven om het voormalige Lodewijkspand gedeeltelijk te slopen. ‘We willen nu weten wat wel en niet kan met het pand van McDonald’s’, zegt een woordvoerder van Heijmans. ‘Als blijkt dat we ons aan het besluit van de raad moeten houden, dan heeft dat behoorlijke gevolgen voor onze plannen.’ De verantwoordelijk wethouder F. Backhuijs (Stadsontwikkeling) ziet voorlopig geen probleem. ‘De raad heeft de randvoorwaarden voor de nieuwe doorgang íets verscherpt. Dat kan. Een raad kan tot een ander inzicht komen dan het college. En dat dat zich pas een jaar later voordoet, ook dat kan voorkomen’, zegt de wethouder. ‘Er is verder niks aan de hand.’ PlannenBackhuijs is wel binnenkort van plan om met de projectontwikkelaar om te tafel te gaan zitten. ‘We moeten gaan kijken hoever de plannen zijn uitgewerkt en wat voor gevolgen het besluit van de gemeenteraad heeft voor deze plannen. Dat weet ik nu nog niet. Ik heb nog niets van de plannen voor de passage gezien.’ Met het besluit van de gemeenteraad om het gebouw volledig te behouden wordt het advies van de monumenten- en welstandscommissie gevolgd. De monumentencommissie wil het gehele pand behouden als toonbeeld van wederopbouwarchitectuur.Het auteursrecht van dit artikel berust bij Wegener NV