Mededelingen en informatie van de beheerder

(Messages and information from the Administrator)

 

   

Dit is geen commerciele site, maar liefhebberij. De verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten of anderszins aan ontleend worden.


Persoonsbescherming:

Ter bescherming van persoons gegevens mogen onder geen beding de genealogische- en andere gegevens worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukelijke schriftelijke toestemming van de samensteller dezes.

 

This is not a commercial site. We are not responsible for the given information.

 


 

 

Privacy note:

For privacy reasons it is forbidden to use the genealogical information and other information for any purpose without permission

 

 

 

  Mogelijk heeft ook u aanvullende verhalen, foto's, site links.

Mail ze even door aan : oudeindhoven@gmail.com